FAIL (the browser should render some flash content, not this).
partners en links


Raad & Daad zorgt voor persoonlijke ondersteuning en praktische hulp

De wereld van zorg en welzijn is enorm sterk in beweging. Veranderingen in de WMO, kortingen en problemen met uitbetalen van de PGB gelden, strengere indicatiestelling en steeds meer druk op de mantelzorgers.

Mensen ondervinden daardoor problemen met het vinden en houden van de juiste hulp. Er zijn zoveel verschillende aanbieders, instanties, nieuwe regels, wetten en loketten, dat mensen gemakkelijk de weg kwijt raken. Vaak boksen ze hopeloos op tegen de instanties. Dat levert onnodig veel frustratie en verdriet op. Want het kan ook anders.

Dat bewijzen wij elke dag. Want ondanks de druk op budgetten leveren wij zorg en begeleiding op uw persoonlijke maat en houden onze tarieven laag. Wij houden de vinger aan de pols in deze roerige tijden.

Zo helpen wij niet alleen senioren, chronisch zieken of mensen met een beperking, maar ook kinderen, jongeren met problemen of gezonde mensen met een tijdelijke hulpvraag. Ook leveren wij particuliere zorg en begeleiding. Wij geven niet alleen onafhankelijk advies, maar leveren vooral concrete en praktische ondersteuning.

Dus als u door de bomen het bos niet meer ziet en u bent het beu om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, bel ons dan. Wij reiken u graag de helpende hand.


contact